Prades Memorial

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Presentació

Portal i església a Prades

Prades Memorial (pradesmemorial.cat) és una pàgina web que té la voluntat de referenciar tots aquells documents dipositats en arxius públics o particulars relatius a la vila de Prades i la seva gent, i fer-ho de tal forma (en aquest cas en base al llenguatge wiki) que permeti facilitar determinades recerques (genealògiques, toponímiques, lingüístiques, de caràcter historiogràfic...) a aquelles persones que en puguin estar interessades, començant pel mateix autor d’aquestes ratlles.

La major part de la documentació localitzada i relacionada comprèn des de la segona meitat del segle XVII fins la primera meitat del XIX. El període més representat és el segle XVIII.

De moment, i probablement per molt de temps, Prades Memorial és una pàgina provisional: són tantes i tant variades, i potser en algun cas desconegudes, les fonts que ens poden aportar informació del nostre subjecte, que el més correcte és reconèixer-ne les limitacions. De fet allò que en aquest moment hi trobareu penjat ni tan sols comprèn la totalitat de la documentació ja localitzada (pendent en alguns casos de resumir, i encara en d’altres de transcriure), i encara devem poder comptar en algun miler el nombre de documents pendents de localització, en la seva major part inserits en sengles i voluminosos manuals notarials.

Prades Memorial també és una pàgina imperfecta, talment com el seu autor. Penso que és important admetre les pròpies limitacions, i en paral·lel obrir la porta a les crítiques i sobretot suggeriments que ajudin a millorar aquesta eina. Tot i això, el que sí que puc garantir és la voluntat de rigor a l’hora d’afrontar la feina. En un altre ordre de coses, penso que el recurs utilitzat per oferir aquest treball és prou digne, segurament força original en l’àmbit de la recerca documental, i no hagués estat possible sense l’ajut tècnic d’un professional de la informàtica com en Toni Hermoso, a qui vull agrair públicament la seva dedicació. També agraeixo les facilitats i col·laboració que sempre he rebut d'una bona colla de treballadors públics (homes i dones) dels diversos arxius on estan dipositades les nostres fonts: Arxiu Històric de Tarragona, AHAT, arxius comarcals de la Conca de Barberà, Alt Camp...

Més enllà de la fredor que es suposa al paper imprès, en aquesta munió de documents hi batega la pulsió d’unes persones concretes que van viure i morir fa una colla d’anys, i en treure-les de l’oblit tinc la sensació que, d’alguna manera, les retorno a la vida. Tal deu ser, justament, la gran força de la memòria.


Més...

Breu crònica de la recerca

La crema de la memòria

Josep Aixalà i Gensana


Tenim 1495 documents.

Línia temporal

Llistat

 TipusPoblacióData
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
CognomNotari
1644 Pere Roig procura a veí de MontblancAPODERAMENTMontblanc14 maig 1644RoigCabeça, Josep
1652 Regidors i particulars de Prades venda censalVENDA CENSALPrades19 setembre 1652Espasa
Alsamora
Bonet
Salvador
Boquer
Juncosa
Monrós
Montserrat
Vila
Febrer
Casals
Girona
Cabrer
Claries
Sans
Cerdà
Anglès
Vellet
Torner
Andreu
Noguer
Calderó
Oliver
Conesa
Besora
Llobregat
Roca
Muster
Baltasar
Domènech
Arnau
Sobirosa
Miret
Romeu
Lleberia
Cabeça, Josep
1652 Testimoni de Josep Roig en l’àpoca de rebuda d’un presÀPOCAPoblet31 maig 1652RoigCabeça,Josep
1652 Àpoca dels procuradors del Consell dels Cinquanta de PradesAPODERAMENTMontblanc27 setembre 1652Noguer
Andreu
Cabeça, Josep
1653 Forcades venda censal a carta de gràcia a la Confraria de sant Antoni del convent de MontblancVENDA CENSALMontblanc2 febrer 1653Forcades
Vellet
Conesa
Domènech
Besora
Claries
Andreu
Viles
Cabeça, Josep
1653 Gestió signatures dels avaladors censal venut per Forcades a confraria de MontblancMontblanc20 febrer 1653Cabeça, Josep
1653 Àpoca als curadors de Maria-Àngela Valls muller de Mateu DomènechÀPOCAPoblet5 març 1653Domènech
Valls
Cabeça, Josep
1657 Carta de Llorenç Fort rector de Prades a Rafel de PedroloCARTAPrades30 setembre 1657Fort
1658 Anna Miró poders al seu maritAPODERAMENTReus5 novembre 1658MiróGarau, Joan
1658 Capítols matrimonials Josep Abella (Isona) amb Anna Miró (Prades)CAPÍTOLS MATRIMONIALSReus22 setembre 1658MiróGarau, Joan
1660 Magí Mariner obligació a botiguer de Reus per partida de robaOBLIGACIÓReus22 març 1660MarinerGarau, Joan
1661 Jaume Noguers botiguer de Prades nomena procurador a prevere de ReusAPODERAMENTReus8 novembre 1661NoguersGarau, Joan
1661 Josep Roig debitori a negociant de ReusDEBITORIPrades26 agost 1661RoigGarau, Joan
1673 Desposori Francesc Baltasar amb Magdalena VoltorDESPOSORICapafonts26 març 1673Baltasar
Voltor
1673 Desposori Francesc Cugat amb Isabel GironaDESPOSORICapafonts26 març 1673Cugat
Girona
1673 Àpoca a Pere Ferris per compra mulaÀPOCAReus20 febrer 1673Ferris
Aixalà
Garau, Joan
1674 Pere Ferris promet servir necessitats de neu i gel de ReusOBLIGACIÓReus5 abril 1674Ferris
Forcades
Garau, Joan
1675 Arrendament aiguardent i tabac a Josep RomeuARRENDAMENT PÚBLICPrades8 setembre 1675Juncosa
Viles
Cerdà
Capdevila
Romeu
Vellet
Baltasar
Domènech, Pere
1675 Arrendament de la primera taverna a Josep RomeuARRENDAMENT PÚBLICPrades8 setembre 1675Juncosa
Viles
Cerdà
Romeu
Ribes
Oliver
Moragues
Vellet
Baltasar
1675 Arrendament de la segona taverna a Ramon AnglèsARRENDAMENT PÚBLICPrades25 setembre 1675Juncosa
Viles
Cerdà
Capdevila
Anglès
Romeu
Cabrer
Masdeu
1675 Arrendament de les fleques de la fira a Rafel EspasaARRENDAMENT PÚBLICPrades20 agost 1675Juncosa
Viles
Cerdà
Capdevila
Espasa
Besora
Gras
Noguer
Moragues
Domènech, Pere
1675 Arrendament de les fleques del pa a Francesc CugatARRENDAMENT PÚBLICPrades8 setembre 1675Juncosa
Viles
Cerdà
Capdevila
Cugat
Besora
Vellet
Baltasar
Domènech, Pere
1675 Arrendament del refresc de la fira a Mateu NoguerARRENDAMENT PÚBLICPrades23 agost 1675Juncosa
Viles
Cerdà
Capdevila
Noguer
Espasa
Bonet
Domènech, Pere
1675 Arrendament hostal a Pere BonetARRENDAMENT PÚBLICPrades17 novembre 1675Juncosa
Cerdà
Viles
Bonet
Font
1675 diversos Prades procura a notari de TarragonaPrades28 agost 1675Roig
Torner
Vellet
Casals
Subirosa
Garau, Joan
1676 Arrendament carnisseria a Josep CalderóARRENDAMENT PÚBLICPrades5 abril 1676Juncosa
Viles
Cerdà
Calderó
Pujol
Aixalà
Besora
Domènech, Pere
1676 Arrendament fleca pa bell a Josep ForcadesARRENDAMENT PÚBLICPrades26 juliol 1676Andreu
Vilalta
Alsamora
Forcades
Aixalà
Espasa
Conesa
Domènech
1676 Arrendament molins de la Universitat de Prades a Onofre AixalàARRENDAMENT PÚBLICPrades5 abril 1676Juncosa
Viles
Cerdà
Aixalà
Besora
Pocurull
Domènech, Pere
1676 serrador de Reus venda bosc a Joan Beulaigua serrador de PradesReus6 febrer 1676Beulaigua
Cabrer
Garau, Joan
1676 serrador de Reus àpoca a Joan Beulaigua serrador de PradesÀPOCAReus27 febrer 1676BeulaiguaGarau, Joan
1679 Josep Montaner debitori per compra barrils de tonyinaDEBITORIReus18 agost 1679MontanerGarau, Joan
1679 Pau Cabrer obligació a pagès de Reus per compra mulaOBLIGACIÓReus7 març 1679CabrerGarau, Joan
1679 Pau Cabrer obligació a pagès de Reus per compra mula de pèl rosDEBITORIReus27 juliol 1679CabrerGarau, Joan
1679 Ramon Anglès obligació a ferrer de Reus per peces de fustaOBLIGACIÓReus6 gener 1679AnglèsGarau, Joan
1680 Jaume Pont venda censal a Comunitat de Preveres de MontblancVENDA CENSALMontblanc9 març 1680Pont
Montserrat
Domènec
Romeu
Girona
Torner
Juncosa
Calderó
Llima
Besora
Pujol
Alba, Jeroni
1681 Administradors Hospital de Prades àpoca per lluïció censals a cònjuges Bonet ArnauÀPOCA LLUICIÓ CENSALSPrades27 gener 1681Juncosa
Noguer
Oliver
Bonet
Arnau
Pujol
Soldevila
Pedol
Gras
Baltasar
Domènech, Pere
1681 Calderó venda terra a Dos i a vídua LlobregatVENDA TERRAPrades3 agost 1681Calderó
Dos
Llobregat
Juncosa
Pujol
Masdeu
Espasa
Domènech, Pere
1681 Debitori de Forcades a Bonet per compra mulaDEBITORIPrades23 març 1681Forcades
Bonet
Vellet
Girona
Baltasar
Ferris
Domènech, Pere
1681 Debitori d’Anglès i de Quaderch a serrador francèsDEBITORIPrades26 agost 1681Anglès
Quaderch
Domènech, Pere
1681 Declaració d’Alsamora i de MontanerDECLARACIÓPrades16 maig 1681Alsamora
Montaner
Juncosa
Claries
Llobregat
Sales
Domènech, Pere
1681 Declaració sobre transport de neu a ReusDECLARACIÓPrades28 maig 1681Macip
Cabrer
Vila
Noguer
Torner
Domènech, Pere
1681 Lleberia presa de possessió terraPRESA DE POSSESSIÓPrades25 abril 1681Lleberia
Casals
Febrer
Anglès
Ribes
Dos
Monter
Oliver
Domènech, Pere
1681 Lliurament d’un detingut pel batlle de la MussaraPrades21 agost 1681Calderó
Noguer
Forcades
Domènech, Pere
1681 Perdó amb concòrdia de Salvador a JoverCONCÒRDIAPradesSalvador
Jover
Roig
Domènech, Pere
1681 Perdó del batlle general a pres de l’AlforjaPERDÓ A PRESPrades26 agost 1681Roig
Noguer
Domènech, Pere
1681 Pere Calderó debitori a botiguer de Reus per compra de robaOBLIGACIÓReus14 juliol 1681CalderóGarau, Joan
1681 Procura de Margarida Anglès al seu marit JaucetAPODERAMENTPrades11 desembre 1681Anglès
Miró
Jaucet
Segarra
Pocurull
Domènech, Pere
1681 Renúncia terra en favor de LleberiaRENÚNCIAPrades23 abril 1681Lleberia
Febrer
Pàmies
Domènech, Pere
1681 Venda de terra a Joan Vellet per execució judicialVENDA TERRACapafonts21 abril 1681VelletDomènech, Pere
1681 Venda pati cònjuges Roig Calderó a MontanerVENDA PATIPrades13 juny 1681Roig
Calderó
Montaner
Oliver
Oller
Abelló
Anglès
Domènech, Pere
... més resultats