1755 Joan Anglès venda terra a Anton Gota

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 19 de maig 1755. VENDA TERRA. Joan Anglès, pagès de Prades, ven a Anton Gota, del mateix ofici i veïnat, tot aquell tros de terra coster i regadiu, d’un jornal, que en franc alou té el terme de dita vila i partida dita la Pita, pel preu de 12 lliures i cinc sous moneda barcelonesa, les quals confessa haver rebut en diners comptants. Són testimonis Baptista Anglès, Pau Alsamora i Pere Oliver, tots pagesos de Prades, del darrer dels quals consta la signatura de pròpia mà.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 524 :  Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1754-1756, full 54 revers; castellà.