Roig

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1644 Pere Roig procura a veí de Montblanc14 maig 1644Cabeça, Josepllatí
1652 Testimoni de Josep Roig en l’àpoca de rebuda d’un pres31 maig 1652Cabeça,Josepcatalà
1661 Josep Roig debitori a negociant de Reus26 agost 1661Garau, Joanllatí
1675 diversos Prades procura a notari de Tarragona28 agost 1675Garau, Joanllatí
1681 Venda pati cònjuges Roig Calderó a Montaner13 juny 1681Domènech, Perellatí
català
1681 Perdó del batlle general a pres de l’Alforja26 agost 1681Domènech, Perecatalà
1682 Arrendament refresc d’una taverna de la fira a Onofre Aixalà22 agost 1682Domènech, Perecatalà
1682 Besora obligació i encàrrec censal per deute amb Roig30 agost 1682Domènech, Perecatalà
llatí
1682 Magí Roig obligació a botiguer de Reus24 setembre 1682Garau, Joanllatí
1682 Àpoca del batlle al tresorer del comtat per menjar presos29 setembre 1682Domènech, Perecatalà
1682 Declaració sobre l’heretat i béns de Josep Roig11 desembre 1682Domènech, Perellatí
català
1683 Argany obligació de proveir de neu la vila de Reus18 abril 1683Domènech, Perecatalà
1683 Arrendament del quinzè a Rafel Bonet31 maig 1683Domènech, Perecatalà
1683 Assignació deute a Rafel Bonet31 maig 1683Domènech, Perecatalà
llatí
1683 Àpoca a Torner pels administradors de l’Hospital de Prades22 juny 1683Domènech, Perecatalà
1683 Moster venda terra a carta de gràcia a Febrer15 agost 1683Domènech, Perecatalà
1683 Àpoca dels jurats de Prades a Josep Vellet13 setembre 1683Domènech, Perecatalà
1683 Procura dels cònjuges Jaucet Anglès a Josep Roig8 desembre 1683Domènech, Perellatí
1684 Abelló venda terra a Moragues31 març 1684Domènech, Perellatí
1684 Requeriment Anglès a Quaderch1 abril 1684Domènech, Perecatalà
1684 Àpoca del tresorer de la comtessa de Prades19 abril 1684Domènech, Perecatalà
1684 Poders dels cònjuges Pagès Capdevila a Josep Roig8 desembre 1684llatí
1685 Francesc Roig restitució de fama a Llúcia muller de Jaume Dos14 maig 1685Domènech, Perellatí
català
1691 Josep Roig procurador venda peça de terra a pagesos de l’Aleixar4 maig 1691Gay, Perellatí
1696 Josep Noguer menor venda a carta de gràcia quatre censals a notari de Falset11 juny 1696Gay, Perellatí
1698 Pagesos de Prades promesa a Joan Compte per trasllat peces de fusta3 maig 1698Gay, Perellatí
fragments en català
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Debitori de Francesc Roig per compra de blat11 maig 1700Dos, Jaumellatí
1700 Apoderament diversos Prades a Pau Pujol29 novembre 1700Dos, Jaumellatí
1701 Caució de Pau Pujol a la Reial Audiència8 gener 1701Dos, Jaumecatalà
1701 arrendaments terçons del forn de pa18 gener 1701Dos, Jaumellatí
1701 Obligació de germans Aixalà per alliberar al seu pare Onofre22 novembre 1701Dos, Jaumecatalà
llatí
1710 Presa possessió terres i altres béns immobles per Pere-Joan Anglès procurador de llur muller Magdalena Pujol27 setembre 1710Cabeça i Blet, Josepllatí
català
1711 Cort del Batlle de Prades venda terra al públic encant per mandat d’execució24 març 1711Dos, Jaumellatí
català (tabba)
1711 Àpoca dot de Salvador Guixà a Llorenç Noguer29 agost 1711català
1722 Conveni entre els cònjuges Anglès Pujol i el convent del Carmelites de la Selva del Camp31 maig 1722Martí, Feliciàllatí
català
1722 Conveni entre els cònjuges de Prades Anglès i Pujol i el convent del Carmelites de la Selva del Camp31 maig 1722Martí, Feliciàllatí
català
1723 Cònjuges Anglès venda terres a Pere-Joan Besora24 novembre 1723Martí, Feliciàllatí
català
1724 Taula del Capbreu del comtat de Prades3 març 1724Martí, Feliciàllatí
castellà
català
1724 Capbreu de Francesc Roig19 juliol 1724Martí, Feliciàcatalà
1724 Capbreu d’Ambròs Jaucet23 juliol 1724
1724 Capbreu de Pere-Joan Roig24 juliol 1724català
1724 Capbreu de Joan-Baptista Juncosa24 juliol 1724català
1724 Capbreu de Pere Roig menor24 juliol 1724Martí, Felicià
1725 Capbreu de Onofre Roig24 juliol 1725català
1731 Clàusula testamentària del difunt Francesc Anglès10 novembre 1731
1737 Preveres Prades ordenació procurador1 juliol 1737Barreter, Francescllatí
1737 Declaració regidors Prades sobre tributació del difunt Isidre Abelló26 agost 1737Cabeça i Blet, Josepcastellà
1738 Ramon Gota venda terra a Francesc Gota germans26 gener 1738Alba i de Foraster, Jeronillatí
1739 Poders de veïns de Prades detinguts a Poblet11 març 1739Alba i de Foraster, Jeronicastellà
... més resultats