Lleberia

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1652 Regidors i particulars de Prades venda censal19 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1681 Renúncia terra en favor de Lleberia23 abril 1681Domènech, Perecatalà
1681 Lleberia presa de possessió terra25 abril 1681Domènech, Perecatalà
1682 Venda de terra vídua Lleberia a Anglès9 juny 1682Domènech, Perellatí
1684 Debitori de Casals a Moragues per compra blat13 febrer 1684Domènech, Perecatalà
1685 Àpoca de Noguer a Lleberia10 setembre 1685Domènech, Perecatalà
PRADESMEMORIAL: 1692 Arrendament d’un terçó del pa del forn a Montserrat16 febrer 1692Domènech, Perellatí
1700 Encarregament censal Belli a Montserrat17 gener 1700Dos, Jaumellatí
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1710 Encarregament de dos censals per Salvador Guixà22 novembre 1710llatí
1711 Debitori Cristòfol Llaberia a botiguer de Reus per compra mula27 agost 1711Dos, Jaumellatí
1723 relacionat venda censal que Cristòfol Lleberia paga a pagès de Vilanova de Prades27 març 1723Cabeça i Blet, Josepllatí
català
1724 Desposori Cristòfol Lleberia Aixalà amb Teresa Gassol24 setembre 1724català
1726 Baptisme de Joan Boquer Lleberia5 gener 1726llatí
català
1731 Testament de Joan Boquer18 abril 1731català
1743 Francesc Blanxart venda peça de terra als cònjuges Cerdà Casals25 maig 1743Barreter, Francescllatí
1744 Lleberia venda heretat de Siurana21 setembre 1744Armella, Josepllatí
1755 Joan Anglès venda terra a Francesc Josa19 maig 1755Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1756 Roig marmessor Pinyó venda terra a Joan Besora27 agost 1756Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1756 Francesc Roig marmessor de Joan Pinyó venda terra a Joan Besora27 agost 1756Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1760 Capítols matrimonials Joan Jauset amb Francesca Besora24 març 1760Meyà i Lloses, Francesc
1760 Capítols matrimonials Joan Jaucet amb Francesca Besora24 març 1760Meyà i Lloses, Francesccatalà
1764 Capítols matrimonials Anton Girona Llebaria (Prades) i Maria Rubert (Mont-ral)10 setembre 1764Batellas, Marccatalà
1764 Capítols matrimonials Josep Joanpere amb Maria Roca27 desembre 1764Sans¨, Francesccatalà
1764 Testament de Serafina Oller27 desembre 1764Sans, Francesccatalà
1764 Testament de Ramon Lleberia27 desembre 1764Sans, Francesccatalà
1764 Capítols matrimonials Pere-Josep Roca amb Maria Joanpere27 desembre 1764Sans, Francesccatalà
1765 Inventari béns del difunt Agustí Torruella baster19 abril 1765Sans, Francesccatalà
1766 Conveni entre Serafina Oller vídua i Joan Bonet sobre béns que foren del difunt Ramon Lleberia6 setembre 1766Sans, Francesccatalà
1766 Clàusula del testament de Joan Bonet relativa als drets de la seva muller Maria Lleberia7 setembre 1766Sans, Francesccatalà
1766 Àpoca per dot dels cònjuges Bonet Lleberia7 setembre 1766Sans, Francesccatalà
1766 Inventari dels béns del difunt Ramon Lleberia7 setembre 1766Sans, Francesccatalà
1767 Capítols matrimonials Mateu Fort amb Serafina Oller Bonet29 març 1767Alba i Molins, Salvadorcatalà
1769 Capítols matrimonials Francesc Roig Masdeu amb Rosa Girona Lleberia21 maig 1769Alba i Molins, Salvadorcatalà
1771 Germanes Pibernat i mare venda casa a Jaume Bonet1 gener 1771Meyà i Lloses, Francesccatalà
1771 Capítols matrimonials Josep Lleberia Gassol amb Maria Febrer Parrot5 abril 1771Alba i Molins, Salvadorcatalà
1771 Capítols matrimonials Bonet Roig amb Bonet Lleberia3 maig 1771Alba i Molins, Salvadorcatalà
1772 Àpoca dels cònjuges Josep LLeberia i Maria Febrer relacionada dot14 maig 1772Alba i Molins, Salvadorcastellà
1772 Joan-Baptista Lleberia venda peça de terra a Josep Parrot3 octubre 1772Alba i Molins, Salvadorcastellà
1773 Cònjuges Lleberia Febrer àpoca dot a mare i oncle de Maria Febrer27 agost 1773Alba i Molins, Salvadorcastellà
1773 Serafina Oller i fill venda meitat era a Andreu Roca8 novembre 1773Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Permuta Miquel Oliver amb els cònjuges Domènech Rubió4 agost 1774Sanmartí, Anton
1775 Capítols matrimonials Josep Anglès Tibau amb Maria Bonet Lleberia2 juny 1775Alba i Molins, Salvadorcatalà
1775 Marià Jaucet concessió part peça de terra a Joan Jaucet3 desembre 1775Alba i Molins, Salvadorcastellà
1776 Capítols matrimonials Pau Lleberia Gassol (Prades) amb Teresa Palau (Tarrés)1 gener 1776Marsal i Llenas, Joancatalà
1776 Capítols matrimonials Joan Anglès Lleberia (Prades) amb Antònia Escoté (Montblanc)19 febrer 1776Castelló i Guasch, Josepcatalà
1776 Cònjuges Domènech Rubió venda casa a Pau Besora17 novembre 1776Marsal i Llenas, Joancatalà
1777 Joan Ferrer venda terra a veí de Capafonts27 agost 1777Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1777 Anglès pare i fill venda terra a Josep Fort29 agost 1777Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1778 Baptista Llaberia pagament amb terra als cònjuges Calderó Lleberia10 febrer 1778Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
... més resultats