1724 Capítols matrimonials Anton Noguer amb Rosa Boquer

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Espluga de Francolí, 29 d’octubre 1724. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Anton Nogué, fadrí, pagès de Prades (fill de Pere Nogué, també pagès, i d’Úrsula Anglès, cònjuges difunts de Prades) i Rosa Boqué, donzella (filla de Joan Boquer, pagès, i de Marianna Vallet, cònjuges vivents de l’Espluga de Francolí). Tant Anton com Rosa obliguen respectivament, segons consta, tots els seus béns. Consta de dits capítols en poder de l’Escrivania Comuna de l’Espluga de Francolí en data 29 d’octubre de 1724. Aquest document fou inscrit a la Comptadoria d’Hipoteques de Montblanc el 12 d’abril de 1774, essent l’escrivà Rafael de Ribes i Calbet, notari de Montblanc. Possiblement el document original fos escrit en català, però justament aquest 1774 és quan s’inicia la castellanització del registre montblanquí.

FONT SECUNDÀRIA. AHT: Comptadoria d’Hipoteques de Montblanc, top. 9 : Manual 1774, full 136 revers.