1684 Àpoca del tresorer de la comtessa de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

]]població::Prades]], 19 d’abril 1684. ÀPOCA. Josep Noguer, tresorer de la duquessa de Cardona i comtessa de Prades, en dit nom confessa haver rebut de Pere-Joan Monlleó, receptor del comtat de Prades, present, 606 lliures i 8 sous moneda barcelonesa, corresponents a la qüestia que el comtat fa tots els anys, en aquest cas la corresponent a 1683. Són testimonis Pau Bonet i Francesc Roig, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català. 

ANOTACIÓ. La qüestia és un tribut que el senyor feudal cobra als seus súbdits, sigui per imposició senyorial, sigui per repartiment efectuat per autoritats o funcionaris subalterns.