1729 Matrimoni de Reus procura a Joan Casals relacionat creditors censalistes Universitat de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 25 de maig 1729. APODERAMENT. Pere Batlle, metge de Reus, i llur muller Teresa Voltas, ella com a propietària, ordenen procurador a Joan Casals, pagès de Prades, per signar per ells instrument de transacció i concòrdia entre la Universitat de Prades i els creditors censalistes, en poder de l’Escrivania pública de dita vila.

FONT. AHT: FN Reus, capsa 235: Gay, Pere : Manual 1729, full 374; llatí.