1684 Obligació dels jurats de Prades a pagès del Vilosell

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 10 de maig 1684. OBLIGACIÓ. Josep Calderó, Rafel Bonet i Isidre Viles, el corrent any 1684 jurats de la Universitat de la vila de Prades, amb llicència i consentiment del consell de la dita universitat, per pagar i satisfer a Pere Espasa, pagès del Vilosell, trenta lliures moneda barcelonesa per la pensió deguda aquest any d’aquell censal mort ja creat de preu i propietat 300 lliures i pensió anual 30 lliures que cada any la dita universitat i singulars persones de Prades prestaven a dit Espasa, assignen i consignen a aquest les dites trenta lliures que pagarà a dita Universitat Joan Alsamora major de dies, pagès de Prades, la diada de l’apòstol sant Jaume del mes de juliol com a preu de part de l’arrendament del pa del forn per dits jurats en dit nom. Són testimonis Francesc Rius i Mateu Casals mitjà, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; llatí.