1685 Perdó dels cònjuges Pagès a Joan Pradell

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 18 d’agost 1685. ACTE DE PERDÓ. Pere Pagès, pagès de Prades, i la seva muller Maria, “fent estes coses solament per amor de nostre Sr Deu Jesuchrist, lo qual en lo patibulo de la Santísima vera Creu vulgue morir per la redemcio del genero humà, no per por ni temor sinó de sa certa scientia” i mitjançant aquest instrument perdonen i absolen a Joan Pradell, estudiant d’aquesta vila de Prades, encara que absent, de la violència que intentà fer a dita Maria Pagès en data i mes en el document no anotades al camí del molí dit de la vila, i de tots els altres greuges i injúries que pot haver fet contra dits cònjuges, renunciant a qualssevol accions civils o criminals que contra dit Pradell puguin demanar arran de l’esmentat cas, “imposantse sobre de aquell silenci”, i demanant als ministres de justícia del comptat que cessin o anul·lin qualsevol gestió en relació al mateix. Són testimonis Pere Sàpiens, cirurgià, i Pere Sobirosa, els dos de la vila de Prades. Segueix a aquest acte un altre en què l’esmentat Joan Pradell, pres a la presó de Prades, promet al batlle de dita vila presentar-s’hi quan se li reclami en cas de ser posat en llibertat.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català.