1747 Desposori Josep Aixalà Torruella amb Isabel Espasa Vilalta

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Vilanova de Prades, 25 de juny 1747. DESPOSORI. Entre Josep Aixalà Torruella, fadrí, pagès de Prades (fill de Mateu Aixalà, baster difunt, i de Margarida Torruella vídua, vivent, cònjuges de dita vila) i Isabel Espasa, donzella (filla de Francisco Espasa, pagès difunt de Vilanova de Prades, i de llur muller Maria Vilalta Roig, vídua, vivent.

Oficiat per Ildefonso Vicens de Duenyas, de l’ordre de Nostra Senyora de la Mercè de Redempció de Captius, i ecònom de Vilanova de Prades.

Foren testimonis Pere Abelló i Francisco Espasa dit de mitja vila, els dos pagesos de Vilanova.

FONT: AHAT: Sacramentals de Vilanova de Prades : Llibre de Baptismes, confirmacions (...) 1731-1772, núm. 35/matr, pantalles 150 i 151;  català.  

ANOTACIÓ I ENLLAÇOS. Si resseguim les referències que en fan els sacramentals de Vilanova de Prades a través del seu matrimoni i del baptisme dels seus fills, deu o onze (la majoria homes, i essent Isabel un dels fills menors), veurem que el pare d'aquesta sovint és esmentat amb el nom en català, Francesch Espasa, i també sovint s'hi afegeix el nom de la casa: "dit del Portal". D'altra banda tenim que el mateix dia d'aquest desposori, també a Vilanova de Prades, es casa Joan Torruella Aixalà, fill d'Agustí Torruella, baster, i de Maria Aixalà. Tanta coincidència ens du a pensar que Joan Torruella Aixalà i Josep Aixalà Torruella probablement fossin cosins germans per banda alhora de pare i mare.


Enllaç desposori de Josep Aixalà amb Isabel Espasa: https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000013917#imatge-150

Enllaç desposori de Francesc Espasa dit del portal amb Maria Vilalta: https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000017108#imatge-269

Enllaç baptisme d'Isabel Espasa Vilalta: https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000017108#imatge-199