1653 Àpoca als curadors de Maria-Àngela Valls muller de Mateu Domènech

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Poblet, 5 de març 1653. ÀPOCA. Mateu Domènech, pagès de Prades, com a procurador de Maria-Àngela “Domènech”, filla de Joan Valls (procura que consta en poder de mossèn Pere Granollers, notari apostòlic de Prades, en data 31 d’agost 1652) signa àpoca a Pere Domingo i Mateu Voltó, pagesos de Vimbodí, curadors de dita pubilla, de tos els albarans i altres papers que té, així com la roba i altres coses contingudes en l’inventari rebut.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3287 : Cabeça, Josep : Manual 1650-1653, full 246; català.