1762 Requisició de queixa al batllle de Prades pel pagament dels drets de Fira

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 28 d’agost 1762. ACTA DE PRESÈNCIA. Acta notarial en què es dona fe de com a casa de Pau Jauset, pagès de Prades, i davant del seu batlle Pere-Josep Pàmies i els testimonis, a requeriment de Narcís Vila, correu de Sort, es llegí l’escriptura de requisició que aquest darrer portava a les seves mans, adreçada a dit batlle, i en què dit requeridor manifesta la seva queixa pel fet d’haver-se-li fet pagar el dret de vuit animals seus propis duts a la fira de Prades malgrat haver ensenyat un privilegi que segons ell l’eximeix, per la qual cosa requereix al batlle de Prades per danys i costes i reclama li sigui restituïda la quantitat pagada, la qual reclamació l’esmentat batlle diu prendre-la en consideració . Són testimonis Pau i Joan Jauset, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Reus, capsa 527 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1761-1762, full 110/1762; castellà.