1681 Debitori de Forcades a Bonet per compra mula

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 23 de març 1681. DEBITORI. Josep Forcades, pagès de Prades, reconeix deure a Rafel Bonet, també pagès d’aquesta vila, present, nou doblers i un ral de vuit, corresponent al preu d’una mula (“matxo”) de pèl gris de vuit anys d’edat, quantitat que promet pagar de la forma següent: cinc doblers per al proper dia i festa de sant Miquel de setembre. I quatre doblers i un ral de vuit per al següent dia de Carnestoltes, amb precari de dita mula i fiança de Josep Vellet, Pere Girona i Josep Baltasar, tots pagesos de Prades. Són testimonis Pere Ferris I Joan Ferris, ambdós pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere :  Manual 1681-1683; català.