Montserrat

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1652 Regidors i particulars de Prades venda censal19 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1680 Jaume Pont venda censal a Comunitat de Preveres de Montblanc9 març 1680Alba, Jeronillatí
1682 Permuta Viles amb Dídac Salvador6 agost 1682Domènech, Perecatalà
1682 Besora obligació i encàrrec censal per deute amb Roig30 agost 1682Domènech, Perecatalà
llatí
1684 Miquel Montserrat debitori a botiguers de Reus per compra d’un ruc30 agost 1684Garau, Joanllatí
1684 Marc Cerdà debitori a botiguers de Reus per compra mula30 agost 1684Garau, Joanllatí
1684 Testimonis sobre collita tros de Josep Noguer20 novembre 1684Domènech, Perellatí
català
1685 Anunci apel·lació sentència del lloctinent del batlle27 març 1685Domènech, Perecatalà
1691 Josep Aixalà debitori pel seu sogre Miquel Montserrat a botiguer de Reus3 setembre 1691Garau, Joanllatí
PRADESMEMORIAL: 1692 Arrendament d’un terçó del pa del forn a Montserrat16 febrer 1692Domènech, Perellatí
1694 Miquel Montserrat debitori per compra mula a botiguer de Reus30 agost 1694Garau, Joanllatí i català
1700 Encarregament censal Belli a Montserrat17 gener 1700Dos, Jaumellatí
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Boquer indemnitat de causa pia29 abril 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Concòrdia Pàmies amb Juncosa3 octubre 1700Dos, Jaumecatalà
1701 Obligació de germans Aixalà per alliberar al seu pare Onofre22 novembre 1701Dos, Jaumecatalà
llatí
1710 Presa possessió terres i altres béns immobles per Pere-Joan Anglès procurador de llur muller Magdalena Pujol27 setembre 1710Cabeça i Blet, Josepllatí
català
1711 Cort del Batlle de Prades venda terra al públic encant per mandat d’execució24 març 1711Dos, Jaumellatí
català (tabba)
1724 Taula del Capbreu del comtat de Prades3 març 1724Martí, Feliciàllatí
castellà
català
1724 Confessió de capbreu del Comú i Universitat de Prades18 juliol 1724Martí, Feliciàcatalà
1724 Capbreu de Josep Calderó24 juliol 1724català
1738 Venda terra en subhasta a Pere-Josep Pàmies per deute de Pau Cendrós19 desembre 1738Martí, Feliciàllatí
tabba en català
1752 Testimonis rebuts a instància de Josep Lledó22 març 1752Meyà i Lloses, Francesccastellà
1754 Capítols matrimonials Mateu Casals Montserrat (Prades) amb Maria Auberic (de Vilaplana)8 juny 1754Hortet i Oliver, Joan Paucatalà
1755 Joan Anglès venda terra a Francesc Josa19 maig 1755Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1758 Cònjuges Fort i Pont contra Fèlix Pont12 juliol 1758Mas i Roger, Josepcastellà
1761 Condicions dels regidors de Prades per la construcció de l’orgue de l’església parroquial6 juliol 1761Hortet i Oliver, Joan Paucatalà
1761 Àpoca dels administradors de l’Hospital de Prades a pagès d’Albarca per lluïció censal26 agost 1761Alba i Molins, Salvadorcastellà
1761 Àpoca dels regidors de Prades a l’arrendatari dels drets de Fira29 agost 1761Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1762 Capítols matrimonials Joan Montserrat Febrer (de Prades) amb Maria Macip Cugat (de Gratallops)21 juny 1762Gay, Bonaventuracatalà
1762 Bonaventura Oliver àpoca a Magí Roig relacionada dot28 agost 1762Hortet i Oliver, Joan Paucatalà
1763 Capítols matrimonials Anton Espasa Noguer (de Prades) amb Paula Espasa (de Vilanova de Prades)12 juny 1763Alba i Molins, Salvadorcatalà
1764 Requisició de Joan-Baptista Casals al batlle de Prades21 maig 1764Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1765 Àpoca del procurador de Joan-Baptista Casals a Bonaventura Anglès relacionat condemna d’aquest i altres27 setembre 1765Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Capítols de Concòrdia cònjuges Fort i Pont amb Rafel Montserrat relacionada dot18 març 1766Alba i Molins, Salvadorcatalà
1766 Bàrbara vídua de Joan Montserrat àpoca rel dot a Guillem Montserrat fillastre18 març 1766Alba i Molins, Salvadorcastellà
1768 Capítols matrimonials Rafel Montserrat Eritja amb Sebastiana Febrer Ferris12 març 1768Alonso de Valdés, Josepcatalà
1768 Cònjuges Oliver i Montserrat àpoca per dot17 abril 1768Alba i Molins, Salvadorcastellà
1770 Capítols matrimonials Gabriel Casals Jaucet amb Teresa Montserrat29 agost 1770Hortet i Oliver, Joan Paucatalà
1772 Francesca Rossell muller Juncosa arrendament tros i casa a Miquel Macip2 juny 1772Castelló i Guasch, Josepcatalà
1772 Cònjuges Besora Cavaller venda peça de terra a pagès Mont-ral27 novembre 1772Alba i Molins, Salvadorcastellà
1773 Joan Montserrat venda casa a Jaume Monteis21 març 1773català
1773 Joan Oliver àpoca dot a Rafel Montserrat27 agost 1773Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Antònia Forcadell venda tros d’hort a Guillem Montserrat13 juny 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Pau Montaner venda tros de terra a Pau Oliver27 juliol 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Apel•lació pagesos de Prades a la Cort del Batlle de Prades29 agost 1774Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1775 Jaume Oliver donació terra relacionada dot filla27 agost 1775Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1775 Capítols matrimonials Josep Montserrat Bonet amb Florentina Lledó Pàmies4 octubre 1775Alba i Molins, Salvadorcatalà
1776 Universitat de Prades arrendament pous de gel i neu a veí de Vilanova11 febrer 1776Alba i Molins, Salvadorcatalà
1776 Rafel Montserrat venda censal a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades28 agost 1776Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
... més resultats