1681 Declaració d’Alsamora i de Montaner

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 16 de maig 1681. DECLARACIÓ. Joan Alsamora i Josep Montaner, pagesos de Prades, en virtut del jurament que tenen fet, declaren a aquest notari: dit Alsamora, que tenia ordre de cobrar de Jeroni Juncosa, de Prades, el diner de la última paga del bosquer que dit Juncosa comprà al difunt Berenguer Claries, de la dita vila, i que després, durant els dies de la fira que caigué la dita paga, cobrà Mateu Jardí la dita paga de dit Juncosa en diners al comptat, en presència dels esmentats i dins la casa del dit Montaner. Són testimonis Onofre Llobregat, pagès, i Pere Sales, serrador, ambdós habitants de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català.