1676 serrador de Reus àpoca a Joan Beulaigua serrador de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 27 de febrer 1676. ÀPOCA. Joan Benet major de dies, serrador de Reus, confessa i reconeix a Joan Beulaigua, també serrador, habitant de la vila de Prades, present, haver rebut el pagament de 15 lliures que són part d’aquelles quaranta-cinc que aquest li devia per les causes i raons contingudes en l’obligació en poder del notari infrascrit, rebuda el dia sis del corrent mes de febrer.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 53: Garau, Joan : Manual 1676, full 141; llatí.