1661 Josep Roig debitori a negociant de Reus

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 26 d’agost 1661. DEBITORI. Josep Roig, pagès de Prades, reconeix deure a Joan Compte, negociant de Reus, present, cinc lliures moneda barcelonesa que són la resta d’aquella major quantitat que li devia, per les causes contingudes en un albarà fet el dia 17 de setembre de 1659, quantitat que promet pagar-li el dia o festa de Sant Andreu.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 37: Garau, Joan : Manual 1661, full 576; llatí.