1683 Vídua de Domènech venda terra a carta de gràcia a Moragues

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 13 d’abril 1683. VENDA TERRA. Maria Anna (“Agna”), vídua del difunt Pau Domènech, i Joan Domènech (no s’indica, però probablement es tracti del fill i hereu), pagesos de Prades, venen a carta de gràcia a Jaume Moragues, també pagès d’aquesta, tot aquell farraginal que dits Domènech tenen i posseeixen al terme de Prades i al Portal de Sant Martí, el qual afronta a l’est amb el camí que va a Ulldemolins, al sud amb el camí de la Drecera, a ponent amb terres de Joan Juncosa, i al nord amb l’era de Joan Febrer i part amb Josep Viles, pel preu d’onze lliures, que dit comprador paga al comptat. Amb altre acte s’especifiquen algunes de les condicions per a fer efectiva la dita restitució.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català.