1763 pagès de Vilanova de Prades venda peça de terra a Pau Bonet

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Vilanova de Prades, 12 de juny 1763. VENDA TERRA. Francisco Sans, pagès de Vilanova de Prades, per tal d’alliberar-se de la prestació d’aquell censal de preu i propietat 100 lliures barceloneses i anual pensió tres lliures que tots els anys presta a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades, ven a Pau Bonet, pagès de dita vila de Prades, tota aquella peça de terra erma situada al lloc de Vilanova, partida dita lo Mas d’en Martí, d’uns sis jornals d’extensió, pel preu de cent lliures barceloneses, amb pacte que en posterior acte, que segueix a aquest, dit comprador (que el signa personalment) s’encarregui de l’esmentat censal.

FONT. AHT : FN d'Ulldemolins : Alba i Molins, Salvador : Manual 1763, full 63 revers; castellà.