1701 Arrendament del forn de cendra per la universitat de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 17 de gener 1701. ARRENDAMENT PÚBLIC. Marc Cerdà, Josep Calderó i Pere Subirosa, l’any 1701 jurats de Prades, en dit nom, per temps d’un any que s’inicia en la data d’aquest document arrenden el forn de cendra (“cinis fornacis”) a Francesc Cabrer, corder (en principi suposem que aquesta podria ser la traducció de “feniculario”) del lloc de Montbrió, com a més ofertant en encant públic amb el preu de 18 lliures i deu sous moneda barcelonesa, a pagar en la propera diada de sant Jaume Apòstol patró d’Espanya. I per a major seguretat dóna com a fidejussor i principal pagador a Pere Calderó, pagès de Prades, que accepta i promet complir amb les seves obligacions. Són testimonis Jaume Vallverdú, veí de Prades, i Carles Moragues, pagès de l’Albi.

FONT. AHT : FN de Prades : Dos, Jaume : Manual 1700-1702, full 3 revers; llatí.