Anglès

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1652 Regidors i particulars de Prades venda censal19 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1675 Arrendament de la segona taverna a Ramon Anglès25 setembre 1675català
1679 Ramon Anglès obligació a ferrer de Reus per peces de fusta6 gener 1679Garau, Joanllatí
català (fragments)
1681 Lleberia presa de possessió terra25 abril 1681Domènech, Perecatalà
1681 Venda pati cònjuges Roig Calderó a Montaner13 juny 1681Domènech, Perellatí
català
1681 Debitori d’Anglès i de Quaderch a serrador francès26 agost 1681Domènech, Perecatalà
1681 Procura de Margarida Anglès al seu marit Jaucet11 desembre 1681Domènech, Perellatí
1682 Venda de terra vídua Lleberia a Anglès9 juny 1682Domènech, Perellatí
1682 Debitori de Ramon Anglès per compra roba27 agost 1682Domènech, Perecatalà
1683 Debitori de Blai Oliver29 agost 1683Domènech, Perecatalà
1683 Procura dels cònjuges Jaucet Anglès a Josep Roig8 desembre 1683Domènech, Perellatí
1684 Requeriment Anglès a Quaderch1 abril 1684Domènech, Perecatalà
1684 Vallverdú àpoca a curadors dels pupils Pujol2 maig 1684Domènech, Perellatí
1684 Vallverdú àpoca a Marianna vídua de Pujol2 maig 1684Domènech, Perecatalà
1685 Debitori Onofre Aixalà a Jeroni Jassant5 gener 1685Domènech, Perellatí
català
1685 Declaració sobre inventari del difunt Vallverdú2 març 1685Domènech, Perecatalà
1685 Debitori veí de Vilaplana a Magí Boquer7 març 1685Domènech, Perellatí
1685 Àpoca dot dels cònjuges Conesa Espasa a Jaucet8 juny 1685Domènech, Perecatalà
1685 Àgata Vilalta poders al marit Josep Anglès15 juliol 1685Domènech, Perellatí
1685 Promesa de Vallverdú pres al batlle12 agost 1685Domènech, Perecatalà
1685 Obligació de Joan Pradell estudiant pres18 agost 1685Domènech, Perecatalà
1690 Debitori d’Onofre Aixalà i fill a pagesos de Prades23 gener 1690Domènech, Perecatalà
PRADESMEMORIAL: 1692 Arrendament d’un terçó del pa del forn a Montserrat16 febrer 1692Domènech, Perellatí
1696 Josep Noguer menor venda a carta de gràcia quatre censals a notari de Falset11 juny 1696Gay, Perellatí
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Definitiu arrendament de la carnisseria de Prades a Calderó9 abril 1700Dos, Jaumecatalà
llatí (fragment)
1700 Joan-Baptista Anglès venda censal a veí de Reus26 juliol 1700Gay, Perellatí
1700 Procura de Domènec al seu marit Anglès9 desembre 1700Dos, Jaumellatí
1701 Vídua de Domènech venda terra al reverent Gras4 març 1701Dos, Jaumellatí
1710 Magdalena Pujol apoderament al seu marit Pere-Joan Anglès27 setembre 1710Cabeça i Blet, Josepllatí
català
1710 Presa possessió terres i altres béns immobles per Pere-Joan Anglès procurador de llur muller Magdalena Pujol27 setembre 1710Cabeça i Blet, Josepllatí
català
1722 Conveni entre els cònjuges Anglès Pujol i el convent del Carmelites de la Selva del Camp31 maig 1722Martí, Feliciàllatí
català
1722 Conveni entre els cònjuges de Prades Anglès i Pujol i el convent del Carmelites de la Selva del Camp31 maig 1722Martí, Feliciàllatí
català
1724 Capítols matrimonials Anton Noguer amb Rosa Boquer29 octubre 1723
1723 Cònjuges Anglès venda terres a Pere-Joan Besora24 novembre 1723Martí, Feliciàllatí
català
1724 Taula del Capbreu del comtat de Prades3 març 1724Martí, Feliciàllatí
castellà
català
1724 Confessió de capbreu del Comú i Universitat de Prades18 juliol 1724Martí, Feliciàcatalà
1724 Capbreu de Francesc Roig19 juliol 1724Martí, Feliciàcatalà
1724 Capbreu de Pere-Joan Roig24 juliol 1724català
1724 Capbreu de Josep Sagí pel segon reng de pa24 juliol 1724català
1724 Capbreu de Pere-Joan Anglès Vilalta24 juliol 1724Martí, Feliciàcatalà
1724 Capbreu de Josep Calderó24 juliol 1724català
1731 Clàusula testamentària del difunt Francesc Anglès10 novembre 1731
1732 Desposori Bonaventura Anglès Vila amb Francesca Alsina14 febrer 1732llatí
1737 Declaració regidors Prades sobre tributació del difunt Isidre Abelló26 agost 1737Cabeça i Blet, Josepcastellà
1738 Pau Vila fundació misses i dotació censals a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades28 setembre 1738Alba i de Foraster, Jeronillatí
1738 Anglès pare i fill venda i creació censal a llaner de Reus10 novembre 1738Blanxart, Josepllatí
1738 Venda terra en subhasta a Pere-Josep Pàmies per deute de Pau Cendrós19 desembre 1738Martí, Feliciàllatí
tabba en català
1739 Declaració d’Esteve Jaucet sobre amenaces contra els frares de Poblet1 març 1739Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1739 Declaració d'Esteve Jaucet per amenaces contra frares de Poblet1 març 1739Alba i de Foraster, Jeronicastellà
... més resultats