1754 Autenticació notarial dels censals a què la Universitat de Prades està obligada

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 6 de març 1754. AUTENTICACIÓ. Joan-Pau Hortet, notari públic de la Selva, requerit pels regidors de Prades Bonaventura Anglès, Ramon Oliver, Joan Jaucet i Magí Roig, constituïts, convocats i reunits a la Casa de la Universitat i Comú de dita vila, situada al carrer Major de la mateixa i amb assistència i presència de Joan-Baptista Casals, en aquell bienni batlle o alcalde d’ella, i dels testimonis Pere Oliver, pagès, i Bernat Pi, apotecari, ambdós habitants de dita vila, i a l’objecte d’exposar a la pietat del rei l’ofec en què es trobava dita Universitat tant per les principalitats i propietats com pels creixents endarreriments de les pensions i prestacions a les quals feia temps estava aquesta obligada, i també per a l’exercici de les seves competències, examina l’anomenat Llibre en lo qual constan tots los censals correspon la vila de Prades en lo any mil set cents vint y vuit, del qual transcriu i relaciona la propietat dels censals a què dita Universitat està obligada, les anuals prestacions corresponents, i l’especificació d’aquelles que estan pagades i aquelles que es deuen; per tal que, en conformitat amb el reial decret de 7 de juny de 1753 “puedan hallar el más saludable medio a las opresiones y judiciales recursos que sus respective acreedores contra sus emolumentos y haciendas de los Particulares diariamente fulminan”. Els deutes corresponents a dits censals sumen en conjunt un total de 21.663 lliures, 14 sous i 9 diners.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 524 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1754-1756, full 43/1754; castellà.