1685 Obligació de Joan Pradell estudiant pres

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 18 d’agost 1685. OBLIGACIÓ. Joan Pradell, estudiant de Prades, pres i capturat a les presons comunes d’aquesta vila, promet al seu batlle, Pere-Pau Noguer, que atès que aquest “és estat servit de relaxarlo de dites presons per estar ell desganat y ab febre continua” que en l’espai de tres dies després que sigui requerit per dit batlle o per altre oficial comtal es presentarà davant d’ells i es posarà pres conforme ara està, i en cas de no complir tindrà pena i arrest de 25 lliures exigidores dels seus propis béns. I per a major lluïció i seguretat dóna per fermances i principals pagadors de dita pena en cas de contrafacció a Ramon Anglès i Gabriel Jauset, pagesos de Prades, els quals accepten aquest càrrec i prometen que dins l’espai de tres dies després que seran requerits per dit batlle o altre oficial comtal presentaran davant aquest i a les presons de la present vila el dit Joan Pradell, “no guiat ni assegurat sinó pres conforme està”, i si fan el contrari incorreran en la dita pena de 25 lliures. I per atendre i complir les dites coses tant principal com fermances obliguen les seves persones i béns com a deutes fiscals i patrimonials, i de cadascun d’ells a soles, mobles i immobles. Entre les habituals renúncies d’aquesta mena de documents figura la que dit Joan Pradell fa del benefici de la minoria d’edat al qual tindria dret en tant que menor de vint-i-cinc anys. Els testimonis són Onofre Exalà i Mateu Exalà, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català.