1690 Pagesos de Castellvell debitori a Jeroni Juncosa per compra blat

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 28 de maig 1690. DEBITORI. Pere Molner i Vicent Martí Cerdà, pagesos de Castellvell, junts i a soles confessen i reconeixen deure a Jeroni Juncosa la quantitat de 142 lliures i 12 sous moneda barcelonesa, que són el preu i valor de seixanta dues quarteres de blat comprades a aquest, a raó de dues lliures i sis sous per quartera, les quals prometen pagar-li, sense dilacions, el proper dia o festa de Sant Jaume, amb el salari de procurador de deu sous dins la vila de Reus i vint sous fora d’aquesta.

FONT. AHT: FN Reus, capsa 119: Brocà, Pere : Manual 1690, full 137 revers; llatí.