1764 Debitori de Vilà i Abelló veïns de Prades per compra mules

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Ulldemolins, 31 d’agost 1764. DEBITORI. Andreu Vilà, ferrer, i Isidre Abelló, pagès, ambdós de Prades, reconeixen un deute de 2459 lliures, 18 sous i 3 diners moneda barcelonesa al doctor en medicina Josep Freixes, resident a Ulldemolins; a Maties Pinyol, pagès de Juncosa; i a Jaume Compte, pagès de Torroja, per les dues mil lliures que els deixaren per comprar mules a guany, i les 459 lliures, 18 sous i 3 diners que corresponen a l’esmentat guany. S’hi especifiquen els terminis de pagament de la quantitat deguda, i algun altre pacte del negoci. No es parla de les quantitats aportades per cada un dels tres creditors.

FONT. AHT: FN d'Ulldemolins :Alba i Molins, Salvador : Manual 1764, full 111; castellà.