1697 Àpoca dot dels cònjuges Comandinga Pàmies

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 11 de juny 1697. ÀPOCA DOT. Joan Comandinga, pagès de Reus, usufructuari, i la seva muller Magdalena, propietària, fan àpoca a Maria, vídua de Josep Pàmies, pagès de Prades, al present habitant a Reus, per 69 lliures i sis sous que són en pagament de: aquelles vint-i-cinc lliures per dita Maria donades a la seva filla Magdalena, a ella promeses en els seus Capítols matrimonials en poder del present notari en data 25 de març de 1696; també d’aquelles 18 lliures i sis sous promeses, les quals dues partides juntes sumen 43 lliures i sis sous; i les restants 26 lliures en complement dites 69 lliures i sis sous pel preu i valor de tres quarteres de blat donades per Joan Comandinga a dita Magdalena, totes elles constituïdes en dot per aquesta al llavors seu esdevenidor marit.

FONT. AHT: FN Reus, capsa 201: Gay, Pere : Manual 1697, full 597 revers; llatí.