1761 Domènec Bonet venda meitat de pati a Pere Calderó menor

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 21 d’agost 1761. VENDA PATI. Domènec Bonet ven a Pere Calderó menor, ambdós pagesos de Prades, la meitat d’un pati que posseeix a la vila de Prades, a la Peixera “de sol poniente” (el qual limita a l’est amb dit venedor, al sud amb Andreu Roca, a l’oest al carrer de la Peixera, i al nord amb el pupil d’Anton Casals), pel preu de 60 lliures barceloneses que el comprador es retindrà a canvi d’encarregar-se d’aquell censal del mateix preu la pensió del qual vencerà l’any 1762. Testimonis són el doctor Gabriel Martí i Joan Jauset, pagès, els dos de la vila de Prades.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 527 :  Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1761-1762, full 157; castellà.

ANOTACIÓ: La Peixera de sol ponent deu referir-se al també en algun moment conegut com a carrer de la Peixera Nova, actual carrer Nou del Pont, i que dels dos carrers que rebien el nom de Peixera era el situat més a l’oest.