1681 Àpoca de pagès de Vilanova a Noguer tresorer del comtat

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 26 d’agost 1681. ÀPOCA. Isidre Espasa, pagès de Vilanova de Prades, confessa haver rebut de Josep Noguer, tresorer del comtat de Prades, 9 lliures i 18 sous, corresponents al valor de tres quarteres de xeixa (sembla que en el text posa "xeixes") a raó de divuit rals per quartera, i tres de faves a raó de 1 lliura i 10 sous per quartera.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català.