1700 Concòrdia Pàmies amb Juncosa

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 3 d’octubre 1700. CONCÒRDIA. Atenent a la polèmica suscitada entre Sebastià Pàmies, ferrer, de part una, i Dídac (“Diego”) Juncosa, pagès, els dos de Prades, en relació a un parany de caçar tords situat a la divisió entre les heretats que dites parts tenen al terme de Prades, a la partida dita lo Ranc, per evitar plets i discussions arriben a diversos acords: Primerament el di Sebastià Pàmies, durant la vida del dit Juncosa, es priva de caçar en aquell lloc, amb pacte però que dit Juncosa mentre visqui li haurà de pagar tots els anys 14 sous barcelonesos, en aquesta mateixa data, cosa que aquest promet fer. Les dues parts prometen tenir aquesta concòrdia per ferma i agradable, i a tal efecte obliguen la una part a l’altra tots els seus béns. Són testimonis Antoni Montserrat, pagès, i Joan Vinyes, espardenyer, tots de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Dos, Jaume : Manual 1700-1702, full 73/1700; català.