1682 Poders de Maria Miret al seu germà Josep

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 8 de desembre 1682. APODERAMENT. Maria Miret, muller de Josep Pàmies, pastor de Prades, filla dels cònjuges Ramon Miret, ferrer de dita vila, i de Magdalena, constitueix i ordena Procurador al seu germà Josep Miret, pagès de la mateixa, per a que en el seu nom s’ocupi de demanar i cobrar del senyor administrador de la causa pia per a maridar donzelles pobres de la vila de Prades, instituïda i fundada el 1675 pel difunt reverent Mateu Segarra, que fou prevere i beneficiat de l’església de Tarragona, aquelles 25 lliures moneda barcelonesa assignades pel reverent rector i jurats de Prades, i consignades per aquest mateix notari, segons consta en el llibre de dita causa pia que es troba a l’Escrivania del Batlle d’aquesta vila. Són testimonis Pere Sabater i Emanuel Torres, ambdós pagesos habitants de Prades.

AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; llatí i català (fragments).