1700 Àpoca dot pels cònjuges Baixera Pagès

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 3 de febrer 1700. ÀPOCA DOT. Antoni Baixera, serrador, habitant de Prades, i la seva muller Marina, reconeixen a Jordi Pagès, també serrador de la mateixa vila, sogre i pare dels dits cònjuges, el pagament de tot el dot tant en diners com en roba, promesos per aquest a dita Marina en els Capítols Matrimonials en poder de l’Escrivania Comuna de Prades, dia i any en aquests continguts. Els diners del qual dot han de servir per fer obres a la casa que dits cònjuges tenen al carrer de la Peixera Nova de la vila de Prades (la qual afronta per la part del davant amb dit carrer, per la part del darrera al carrer de la Peixera Vella, d’un costat amb el pati del Portal del Pont, i de l’altre costat amb Llàtzer Abat). Són testimonis Joan Domènech, pagès de Vilanova de Prades, i Jaume Vallverdú, pagès de Prades.

AHT: FN de Prades : Dos, Jaume : Manual 1700-1702, full 8 revers; llatí i català (fragment).