1756 Agustí Espasa encàrrec censal

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

10 de novembre 1756. ENCÀRREC CENSAL. Agustí Espasa, pagès de Prades, per quant Onofre Besora, també pagès de la mateixa vila, li ha venut perpètuament una peça de terra part conreu i part garriga, d’uns vuit jornals de llaurada, situada al terme de Prades i partida dels Segalàs, la qual peça de terra afronta a l’est amb Bonaventura Subirosa i Pere-Josep Josa, al sud i ponent amb un barranc, i pel nord amb Pau Roig, pel preu de cinquanta lliures catalanes, fou convingut que de quaranta lliures (part del dit preu) havia d’encarregar sobre ell i els seus béns un censal d’aquesta mateixa quantitat i pensió anual 24 sous que tots els anys fa i presta al reverent comanador i convent de religiosos de Nostra Senyora de la Mercè de la vila de Montblanc, com així consta que es féu en l’acte original que aquí es registra i resumeix. Consta també que per a la seva fermesa obliga en nom de precari la terra esmentada i generalment tots els seus béns. Consta en auto en poder de Francesc Meyà i Lloses, notari públic de Cornudella en la data dalt indicada, i que fou registrat a la Comptadoria d’Hipoteques de Montblanc el dia 13 de febrer de 1775, essent escrivent de la mateixa Rafael de Ribes i Calbet.

FONT INDIRECTA. AHT: Comptadoria d’Hipoteques de Montblanc, top. 10 : manual 1775, full 59 revers].