1683 Debitori de Josep Minart per compra d’un ruc

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 5 de setembre 1683. DEBITORI. Josep Minart, sastre, habitant de Prades, confessa deure a Gabriel Vilalta menor, pagès de Farena, present, 6 lliures i 10 sous que són el valor o preu d’un ruc que li comprà, i promet pagar-li dita quantitat pel proper dia de sant Jaume del mes de juliol, amb obligació de tots els seus béns mobles. Són testimonis Miquel Febrer i Mateu Casals mitjà, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català.