1684 Abelló venda terra a Moragues

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 31 de març 1684. VENDA TERRA. Pere-Joan Abelló i Rafel Abelló, pare i fill, pagesos de Prades, per subvenir les necessitats del moment venen a Jaume Moragues, també pagès de la mateixa vila, tot aquell farraginal que en franc alou tenen i posseeixen en el mateix terme, a la partida dita el Collet de les Borges, d’unes dues porques de terra, el qual farraginal afronta a l’est amb el camí del Montagudell, al sud amb terres de Pere Torner i part amb l’era i farraginal de dit comprador, i a ponent i al nord amb l’anomenat camí de la Mà del jueu. El preu de dita venda és d’onze lliures moneda barcelonesa. Són testimonis Sebastià Pàmies, ferrer, i Pere Roig, pagès, els dos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, capsa 1 : Domènech, Pere : Manual 1684-1686 : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; llatí.