1685 Anunci apel·lació sentència del lloctinent del batlle

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 27 de març 1685. APEL·LACIÓ. Joan Monter, pagès de Vilaplana, davant la presència d’Antoni Montserrat, lloctinent de batlle de Prades, personalment trobat a la casa d’aquest en presència del notari i dels testimonis, digué a dit lloctinent que apel·lava la sentència d’aquest en favor de Pere-Pau Noguer, pagès de Prades, i en contra de ell dit Monter, per ser gravatòria a aquest per les causes que es deduiran del discurs d’apel·lació. Són testimonis Mateu Juncosa, pagès de Prades, i Jaume Prats, cabaler, en dita vila residint.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català.