1685 Declaració sobre inventari del difunt Vallverdú

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 2 de març 1685. DECLARACIÓ. Joan Juncosa major, Josep Montaner i Pere-Joan Anglès, pagesos de Prades, en virtut del jurament que tenen prestat en mà i poder de Pere-Pau Noguer, batlle d’aquesta vila, fan relació que el dia que Jaume Vallverdú, hereu de difunt Pere-Joan Vallverdú, pagesos de Prades, signà àpoca de rebuda als curadors dels pubills fills del difunt Joan Pujol de dita vila de tots els mobles continguts en l’inventari dels béns del dit seu pare, no constava en aquest testimoni de cap moble atès que al mateix instant Josep Calderó, curador dels dits pubills Pujol, requerí a ell dit Juncosa, com a batlle que era, que emparés els dits mobles per un pretès deute per la despesa que va fer l’esmentat difunt Joan Pujol a dues germanes del dit Vallverdú. Són testimonis Antoni Vernís, serrador, i Josep Calderó fadrí, tots de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català.