Oliver

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1652 Regidors i particulars de Prades venda censal19 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1675 Arrendament de la primera taverna a Josep Romeu8 setembre 1675català
1681 Administradors Hospital de Prades àpoca per lluïció censals a cònjuges Bonet Arnau27 gener 1681Domènech, Perecatalà
1681 Lleberia presa de possessió terra25 abril 1681Domènech, Perecatalà
1681 Venda pati cònjuges Roig Calderó a Montaner13 juny 1681Domènech, Perellatí
català
1682 Venda de terra vídua Lleberia a Anglès9 juny 1682Domènech, Perellatí
1682 Arrendament refresc d’una taverna de la fira a Onofre Aixalà22 agost 1682Domènech, Perecatalà
1682 Debitori d’Onofre Aixalà a botiguer de teles d’Alcover5 setembre 1682Domènech, Perellatí
català
1682 Declaració sobre l’heretat i béns de Josep Roig11 desembre 1682Domènech, Perellatí
català
1683 Argany obligació de proveir de neu la vila de Reus18 abril 1683Domènech, Perecatalà
1683 Arrendament del quinzè a Rafel Bonet31 maig 1683Domènech, Perecatalà
1683 Assignació deute a Rafel Bonet31 maig 1683Domènech, Perecatalà
llatí
1683 Àpoca a Torner pels administradors de l’Hospital de Prades22 juny 1683Domènech, Perecatalà
1683 Debitori de Blai Oliver29 agost 1683Domènech, Perecatalà
1683 Procura dels cònjuges Jaucet Anglès a Josep Roig8 desembre 1683Domènech, Perellatí
1683 Debitori de Moster a Roca per compra de somera11 desembre 1683Domènech, Perellatí
català
1684 Compromís relacionat amb pres ferit25 abril 1684Domènech, Perellatí
1684 testimonis sobre reclamació a Vallverdú30 setembre 1684Domènech, Perecatalà
1684 Obligació Oliver en favor dels pubills Vallverdú13 novembre 1684Domènech, Perecatalà
1684 Jaume Vallverdú ratifica cobrament parcial13 novembre 1684Domènech, Perecatalà
1685 Arrendament terçó del pa a Joan Ferris22 gener 1685Domènech, Perecatalà
1685 Obligació de Pere Oliver per rearrendament11 febrer 1685Domènech, Perecatalà
1685 Promesa de Vallverdú pres al batlle12 agost 1685Domènech, Perecatalà
1690 Declaració Onofre Aixalà i Joan Baltasar sobre hort que té la pubilla Oliver8 agost 1690Domènech, Perellatí
català
1700 Encarregament censal Belli a Montserrat17 gener 1700Dos, Jaumellatí
1700 Arrendament carnisseria de Prades a Calderó2 març 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Cessió terra Onofre Aixalà al seu fill Onofre26 març 1700Dos, Jaumecatalà
1710 Presa possessió terres i altres béns immobles per Pere-Joan Anglès procurador de llur muller Magdalena Pujol27 setembre 1710Cabeça i Blet, Josepllatí
català
1719 Capítols matrimonials Joan Vassant (de Reus) amb Francesca Oliver Òdena (de Prades)23 gener 1719Gay, Perecatalà
1723 Cònjuges Anglès venda terres a Pere-Joan Besora24 novembre 1723Martí, Feliciàllatí
català
1724 Capbreu de Pere Gras19 juliol 1724català
1726 Súplica del marmessor del difunt Pere-Ramon Ferris15 febrer 1726llatí
català
1782 Oliver venda censal mort a Subietes15 febrer 1735Mas i Duran, Gabriel
1735 Declaració Bonaventura Oliver sobre lliurament tabac a religiós28 agost 1735Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1735 Declaració de Bonaventura Oliver sobre tabac lliurat a religiós de Montblanc28 agost 1735Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1735 Declaració sobre tabac lliurat a religiós de Montblanc30 agost 1735Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1738 Conveni Poblet i preufeters de Prades sobre la sega de l’heretat del monestir2 juny 1738Alba i de Foraster, Jeronicatalà
1738 Pau Vila fundació misses i dotació censals a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades28 setembre 1738Alba i de Foraster, Jeronillatí
1751 Capítols matrimonials Agustí Oliver Gabriel (de Prades) amb Magdalena Rius (de la Mussara)3 maig 1751Barreter, Francesccatalà
1752 Testimonis rebuts a instància de Josep Lledó22 març 1752Meyà i Lloses, Francesccastellà
1754 Serafina Granyó i Joan Calderó requisició a Joan-Baptista Casals sobre pagament pensions i lluïció censal23 febrer 1754Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
part català
1754 Autenticació de les despeses fixes de la Universitat de Prades6 març 1754Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1754 Autenticació rèdits Universitat de Prades6 març 1754Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1754 Universitat de Prades Súplica concessió fiscal al monarca6 març 1754Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1754 Autenticació notarial dels censals a què la Universitat de Prades està obligada6 març 1754Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1754 Declaració sobre requisició a Joan-Baptista Casals per impagament censal7 març 1754Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1754 Universitat de Prades arrendament drets de la Fira25 setembre 1754Hortet i Oliver, Joan Paullatí
català (tabba)
1755 Vídua d’Isidre Cerdà venda casa a Anton Vilà30 abril 1755Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1755 Josep Roig venda terra a Joan Anglès19 maig 1755Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1755 Bonaventura Anglès venda peça de terra a Anton Gota19 maig 1755Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
... més resultats