1681 Declaració sobre transport de neu a Reus

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 28 de maig 1681. DECLARACIÓ. Miquel Macip i Pau Cabrer, pagesos de Prades, en virtut del jurament que tenen prestat (en poder de Josep Vila, batlle de Prades) declaren que en el passat any 1680 “traginaren tota la neu ques hagués de menester per lo gasto y provisió” de la vila de Reus, i que totes les càrregues que carregaren al pou de Prades per a provisió de Reus arribaren al seu destí. Dit Macip explica que en una ocasió dugué a Reus dues càrregues de neu però atès que se’n necessitava més i el temps apressava es concertà que aquestes fossin pesades sense la seva presència. Dit Cabrer, per la seva banda, explica que li succeí moltes vegades que arribant carregat de neu a Reus i per anar de pressa i ser de nit es concertà que el lliurament es feia sense que dita part estigués present en el pesatge. Són testimonis Pere Noguer, prevere, i Pere Torner, pagès, ambdós veïns de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català.