1737 Baptisme de Maria Barberà Vilalta

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Alcover, 26 de desembre 1737. BAPTISME. De Maria (Tecla Raymunda) Barberà Vilalta (filla del difunt Jaume-Joan Barberà, pagès del mas Roig, terme d’Albiol i parròquia d’Alcover, i de Tecla Vilalta Balenyà, probablement nascuda a Farena, al seu torn filla de Josep Vilalta, de Farena, i de Margarida Balenyà). Accés al document: https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000003335#imatge-96

FONT. AHAT: Sacramentals d’Alcover : Llibre de baptismes i confirmacions 1734-1767, full 90, pantalla 91, núm. 96/1737; català. 

ANOTACIONS I ENLLAÇOS.

Maria és el tercer fill (i única filla) del matrimoni Barberà i Vilalta; respectivament tenim: Josep (1734), Francisco (1735) i Maria (1737). Anotem el fet que el pare havia de morir aquell mateix 1737, atès que en la partida de baptisme de Maria figura com a difunt. El matrimoni era un dels que habitaven el mas conegut com a mas Roig. Sembla que el 1553 Gabriel Barberà adquirí unes terres que comprendran tres masos: els d'en Faus, Barberà i Roig, que al segle XVII, amb les seves terres, foren repartits entre els descendents, més o menys a parts iguals, unes seixanta hectàrees cadascun. Aquestes dades sobre els masos estan extretes d'una entrevista feta per Joan Cavallé i Fina Cavallé a Andreu Barberà i Camafort, dit Andreu de Fau, publicada al número 30 (1985) del Butlletí del Centre d'Estudis Alcoverencs. La podeu llegir aquí: https://www.raco.cat/index.php/ButlletiCEA/article/view/210246/291100

Maria Barberà serà la futura muller de Josep Aixalà Noguer, pagès de Prades. En coneixem els Capítols matrimonials fets a Alcover el 12 d’abril de 1753, en poder de Ramon Cortès i Baronat, notari d’aquesta; quan es signaren els Capítols Maria tenia 15 anys; en la mateixa data de 1753 es signaran els Capítols entre Jaume Aixalà i Tecla Vilalta, respectivament pare i mare de dits Josep Aixalà i Maria Barberà. Podeu consultar en aquest web el resum dels mateixos:

https://www.pradesmemorial.cat/wiki/1753_Cap%C3%ADtols_matrimonials_Josep_Aixal%C3%A0_Noguer_(Prades)_i_Maria_Barber%C3%A0_Vilalta_(Albiol)

https://www.pradesmemorial.cat/wiki/1753_Cap%C3%ADtols_matrimonials_Jaume_Aixal%C3%A0_Ferris_(Prades)_i_Tecla_Vilalta_(Farena)