1762 Cònjuges de Prades Martorell Arbós venda casa situada a Ulldemolins

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Ulldemolins, 15 de setembre de 1762. VENDA CASA. Els cònjuges Francisco Martorell, pagès i veí de Prades, i Gertrudis Arbós, com a usufructuari i propietària, respectivament, venen a Josep Toldrà dit del Sol de la vila, pagès d’Ulldemolins, una casa situada a Ulldemolins, carrer de la Carniceria, que pertany a dita Gertrudis com a hereva universal del seu difunt pare, Ignasi Arbós, pel preu de 80 lliures moneda barcelonesa, que confessen haver rebut del comprador en diners al comptat. Els testimonis són Francisco Segrià i Joseph Crivillé, ambdós pagesos d’Ulldemolins. El primer dels testimonis signa en nom dels atorgants, que diuen no saber escriure.

FONT. ACA: a Notarials Varia: Alba i Molins, Salvador : Manual 1762, full 96; castellà.


ANOTACIÓ: Hem localitzat el baptisme de Gertrudis Arbós als sacramentaris d'Ulldemolins (Llibre de baptismes 1706-1751, full 135, pantalla 138). La data del baptisme és el 12 d'abril de 1731, amb els noms de Gertrudis Bàrbara, i filla d'Ignasi Arbós i Bàrbara Sort, cònjuges de l'esmentada població. En canvi, en aquests sacramentaris no hem localitzat el matrimoni Martorell i Arbós.