1701 Obligació de germans Aixalà per alliberar al seu pare Onofre

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 22 de novembre 1701. OBLIGACIÓ. Pere-Josep Eixalà i Mateu Eixalà, germans pagesos de Prades, atenent al fet que Onofre Eixalà major, pare d’ambdós, està detingut a les presons de dita vila per raó d’unes lletres d’escriptura de terç de la cort de la vicaria de Montblanc, expedides aquell mes, instant Magí Roig, jurat i síndic, i Antoni Montserrat, jurat, i desitjant alliberar al seu pare obligant-se a satisfer els deutes en elles contrets, prometen a dits jurats i síndic que en el termini de quinze dies els satisfaran tot el que el seu pare està devent a la Universitat de la present vila, així com les despeses relacionades del procés en què aquest està immers. Són testimonis Josep Bonet i Oleguer Balaguer, fadrí, ambdós pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Dos, Jaume : Manual 1700-1702, full 67 revers; català i llatí.