1756 Pau Cendrós encàrrec censal

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

11 de novembre 1756. ENCÀRREC CENSAL. Pau Sendrós, pagès de Prades, ratificà i signà en favor del pare comanador del convent seminari de Nostra Senyora del Miracle de la vila de Montblanc, un censal de preu i propietat 130 lliures i pensió abans 130 sous i en la data del present auto 3 lliures i 18 sous que cada 9 de gener corresponien a dit convent Ermengol Sendrós i Francesca, pares de dit Pau, en força de venda i original creació, del qual censal s’estan devent 152 lliures de pensions, per a la qual fermesa obliga tots els seus béns, segons consta de l’auto en poder de Francesc Meyà i Lloses, notari públic de Cornudella, en data 11 de novembre de 1756, i que fou inscrit a la Comptadoria d’Hipoteques de Montblanc el dia 13 de febrer de 1775.

FONT INDIRECTA. AHT: Comptadoria d’Hipoteques de Montblanc, top. 10 : manual 1775, full 60.