1684 Àpoca de Gota per reparacions a la casa comtal

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 15 de desembre 1684. ÀPOCA. Esteve Gota, mestre de cases de Prades, confessa haver rebut de Josep Noguer, pagès de Prades, en tant que tresorer del comtat de Prades, 10 lliures pel preu fet d’adobar i repassar la teulada de la casa del duc de Cardona i comte de Prades, haver donat les teules que en aquella s’havien de menester, haver fet un canto de tàpia, i haver tapat en diferents ocasions els forats que diversos presos havien fet a les presons de la dita casa, i també per haver donat la calç i guix que s’havien necessitat. Són testimonis Cosme Casals i Jaume Vallverdú, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; llatí i català].