1757 Verbal de Tassis contra Vilà per afer ramat

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 1 d’octubre 1757. VERBAL. Ramon Tassis, pastor, contra Andreu Vilà, ferrer, ambdós de Prades. L'escrivà d'aquests autos és Josep Mas i Roger, notari de Cornudella i escrivà de la Cort del Batlle de Prades.

El demandant demana al batlle de Prades, Joan-Baptista Casals, que l’esmentat Vilà sigui de nou convingut i condemnat a pagar-li nou lliures i dues quarteres de blat que aproximadament li està devent pel seu sou corresponent a tres mesos i dies que l’ha servit com a pastor, responent aquest que el deute existeix i està preparat per pagar, però que resta pendent de passar comptes per la indeguda cura que el demandant ha tingut del ramat, concretada en la pèrdua de tres caps de bestiar, de les quals en reclama l’import, i també en la penetració del ramat en el bosc de poblet, per la qual ha hagut de pagar trenta lliures de pena al monestir de Poblet que ara al seu torn li reclama, tot i que no tenim clar si ho fa formalment o no. L’esmentada condemna anterior sembla que hauria tingut lloc el 3 d’octubre de 1756.

Ramon Tassis assegura que ell va complir amb les obligacions de la seva feina, tant pel que fa a la pastura del ramat com a la seva custòdia, i que participà en la recerca dels animals perduts, per les quals coses no està obligat a més. Andreu Vilà, al seu torn, assegura que el pastor del ramat de la granja que es troba al collet dit d’en Pagès advertí dit Tassis que no podia entrar al privat bosc de Poblet, però aquest diu que no recorda tal cosa i que Andreu Vilà li manà que ho fes cada dia, i que els pastors només estan obligats a obeir als amos. Joan-Baptista Casals, a la vista dels diversos actes realitzats, ordena que aquests autos siguin portats al seu ordinari assessor per a que imparteixi justícia, i que en siguin notificades les parts.

El darrer auto que apareix en aquest document està datat a l'Aleixar el 19 de novembre de 1757, i conté un breu verbal en què tant Ramon Tassis com Andreu Vilà es reafirmen en els seus plantejaments i respectives demandes, aquest cop davant la Cort del Batlle General del comtat de Prades.

FONT. ACP : Fons Pascó : Cort del Batlle de Prades (Plec de processos) : “Ramon Tassis, pastor de ganado de la villa de Prades, contra Andres Vila, herrero de la misma villa. 1757. Original proceso de pedimento verbal”; castellà.