1698 Josep Montaner i vídua Pradell procuració a causídic Barcelona

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 27 d’agost 1698. APODERAMENT. Josep Montaner, pagès de Prades, i Marianna, vídua de Pere Pradell dit “Pitxo”, també pagès de Prades, constitueixen i ordenen el seu Procurador a Simó Gallart, notari causídic de Barcelona, per a que en llur nom i de cadascun d’ells en particular pugui intervenir en la causa sobre una peça de terra que té lloc entre dits atorgants, d’una part, i altres persones, de l’altra. La tinta d’aquest document està força degradada, dificultant i pràcticament impossibilitant la seva plena transcripció. Un dels dos testimoni és Rafael Bonet, pagès de Prades.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 202: Gay, Pere : Manual 1698, full 812 revers; llatí.