Ferris

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1673 Àpoca a Pere Ferris per compra mula20 febrer 1673Garau, Joanllatí
1674 Pere Ferris promet servir necessitats de neu i gel de Reus5 abril 1674Garau, Joanllatí
català (fragments)
1681 Debitori de Forcades a Bonet per compra mula23 març 1681Domènech, Perecatalà
1682 Àpoca dot pels cònjuges Miret i Minart2 agost 1682Domènech, Perellatí
1685 Arrendament terçó del pa a Joan Ferris22 gener 1685Domènech, Perecatalà
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Cessió terra Onofre Aixalà al seu fill Onofre26 març 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Procura de Claver al seu marit Romeu24 setembre 1700Dos, Jaume
1700 Debitori pagesos Prades a jurats11 octubre 1700Dos, Jaumellatí
1700 Procura de Febrer i de Ferris a Pau Pujol29 novembre 1700Dos, Jaumellatí
1701 Caució de Pau Pujol a la Reial Audiència8 gener 1701Dos, Jaumecatalà
1701 arrendaments terçons del forn de pa18 gener 1701Dos, Jaumellatí
1710 Presa possessió terres i altres béns immobles per Pere-Joan Anglès procurador de llur muller Magdalena Pujol27 setembre 1710Cabeça i Blet, Josepllatí
català
1726 Súplica del marmessor del difunt Pere-Ramon Ferris15 febrer 1726llatí
català
1731 Sebastià Pàmies regidor àpoca a arrendatari15 desembre 1731Gay, Perellatí
1735 Declaració de Bonaventura Oliver sobre tabac lliurat a religiós de Montblanc28 agost 1735Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1735 Declaració Bonaventura Oliver sobre lliurament tabac a religiós28 agost 1735Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1736 Declaració diversos Prades relacionada amb l’arrendatari dels pous de neu i gel13 maig 1736Gay, Perecastellà
1743 Francesc Blanxart venda peça de terra als cònjuges Cerdà Casals25 maig 1743Barreter, Francescllatí
1752 Testimonis rebuts a instància de Josep Lledó22 març 1752Meyà i Lloses, Francesccastellà
1753 Capítols matrimonials Jaume Aixalà Ferris (Prades) i Tecla Vilalta (Farena)12 abril 1753Cortès i Baronat, Ramoncastellà
1755 Certificació verbal contra Marià Ferris pare i fill20 maig 1755Meyà i Lloses, Francesccastellà
1755 Certificació Verbal contra Mateu Llobregat20 maig 1755Meyà i Lloses, Francesccastellà
1765 Ramon Jaucet venda tros de terra a Ermengol Cendrós27 agost 1765Alba i Molins, Salvadorcastellà
1766 Pere Ferris venda terra a Isidre Abelló27 setembre 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1767 Marià Ferris venda peça de terra per pagament dot i altres a Pau Besora11 juliol 1767Alba i Molins, Salvadorcastellà
1767 Capítols matrimonials Josep Juncosa Ferris amb Francisca Rossell Oller13 setembre 1767Alba i Molins, Salvadorcatalà
1767 Àpoca de pare i fill Pagès a Pau Besora relacionat dot20 desembre 1767Alba i Molins, Salvadorcastellà
1767 Capítols matrimonials Marià Ferris Bonet (Prades) amb Francesca Queralt (Ulldemolins)27 desembre 1767Alba i Molins, Salvadorcatalà
1768 Capítols matrimonials Rafel Montserrat Eritja amb Sebastiana Febrer Ferris12 març 1768Alonso de Valdés, Josepcatalà
1768 Cònjuges Alsamora venda terra a Vilà17 maig 1768Meyà i Lloses, Francesc
1769 Pere Ferris venda tros a Francesc Rafel16 setembre 1769Meyà i Lloses, Francesccatalà
1770 Declaració de pagesos Prades sobre estimació de preu tres trossos de terra16 març 1770Sans, Francesccastellà
1770 Juncosa venda terra a Casals4 juny 1770Meyà i Lloses, Francesccatalà
1771 Cònjuges Estivill venda censal a carta de gràcia de redimir a Josep Juncosa Ferris3 febrer 1771Sans, Francesccatalà
1771 Josep Juncosa venda peça terra a Joan Estivill i muller3 febrer 1771Sans, Francesccatalà
1771 Declaració Marià Ferris i Bonaventura Pagès sobre maniobres contra els monjos de Poblet15 maig 1771Marsal i Llenas, Joancastellà
1772 Declaració veïns de Prades en causa entre Comú de Vimbodí i Monestir de Poblet11 abril 1772Pastor, Francesccastellà
1773 Miquel Macip marmessor venda casa i terra al reverent Pau Casals29 agost 1773Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1773 Miquel Macip marmessor fundació missa per l’ànima de Pere Noguer i familiars29 agost 1773Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1775 Marià Jaucet concessió part peça de terra a Joan Jaucet3 desembre 1775Alba i Molins, Salvadorcastellà
1775 Marià Ferris venda casa a Joan Martorell3 desembre 1775Alba i Molins, Salvadorcastellà
1776 Capítols matrimonials Pere Roca amb Florentina Ferris27 agost 1776Cortès Baronat, Ramoncastellà
1778 Capítols matrimonials Bonaventura Ferris Parrell (Prades) amb Mariàngela Creus (Montblanc)30 agost 1778Pastor, Francesccatalà
1779 Pere Ferris venda pati i terra a Joan-Baptista Pissarro8 febrer 1779Alba i Molins, Salvadorcastellà
1779 Pere Ferris venda pati i tros a Joan-Baptista Pissarro8 febrer 1779Alba i Molins, Salvadorcastellà
1779 Cònjuges i filla Juncosa venda terra a Mateu Casals14 setembre 1779Marsal i Llenas, Joancatalà
1780 Oliver venda terra a Oliver9 juliol 1780Marsal i Llenas, Joancatalà
1783 Joan Agustí venda terra a Josep Aixalà21 març 1783Alba i Molins, Salvadorcastellà
1784 Pere Ferris i llur filla àpoca a Ramon Jaucet26 abril 1784Castelló i Guasch, Josepcastellà
... més resultats