1719 Capítols matrimonials Joan Vassant (de Reus) amb Francesca Oliver Òdena (de Prades)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 23 de gener 1719. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Joan Vassant, fadrí peraire de Reus (fill de Josep Vassant, també peraire de dita vila, i de Maria-Paula, cònjuges vivents) i Francesca Oliver Òdena, donzella (filla de Ramon Oliver, pagès de Prades, i de Maria Òdena, cònjuges difunts). RESUM PENDENT.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 255; Gay, Pere : Capítols matrimonials lletres T-V-X; català.