1755 Josep Roig venda terra a Joan Anglès

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 19 de maig 1755. VENDA TERRA. Josep Roig, pagès de Prades, ven a Joan Anglès, del mateix ofici i veïnat, perpètuament, tota aquella peça de terra de sis jornals, part erma i part conreu, que posseeix en dit terme, en la partida del Tillà (que limita a l’est amb terres de Jaume Oliver i Baptista [[cognom::Lleberia|Llaberia], al sud amb Francesc Clivillé, a l’oest amb el camí que va a Montabudell, i al nord amb Anton Cabanes, tots pagesos de la mateixa vila, pel preu de noranta lliure barceloneses, autoritzant el comprador a retenir-se setanta lliures per tal que amb altre auto li creï i vengui un censal d’aquest preu, i les restants vint lliures en diners al comptat. Són testimonis Pere Oliver i Joan-Baptista Anglès, pagesos de Prades. Josep Roig signa de pròpia mà.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 524: Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1754-1756, full 56 revers; castellà.