1682 Venda de terra vídua Lleberia a Anglès

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 9 de juny 1682. VENDA TERRA. Susanna, vídua del difunt Jaume Lleberia, pagès de Prades, atenent al fet que l’any 1662 vengué de paraula, sense que en constés document escrit, a Pere Anglès, pagès de la mateixa vila, una peça de terra , ven a dit Anglès tota aquella peça de terra plantada de castanyers que dit comprador té i posseeix al terme de Prades, partida de l’Abellera, d’aproximadament mig jornal de llaurada, que afronta a l’est amb dit Anglès, al sud i ponent amb Josep Besora del lloc de Capafonts, i al nord amb dit comprador, pel preu de 30 lliures barceloneses. Són testimonis Gabriel Oliver i Josep Oliver, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; llatí.