1712 Diversos prometen a Francesc Macip síndic de Prades que aniran al comboi reial amb diverses cavalcadures

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Montblanc, diumenge 21 d’agost 1712. PROMESA. Diverses persones, de diverses poblacions, de grat i en bona fe prometen a Francesc (“Francisco”) Macip, síndic de la vila de Prades, que aniran tota la corrent campanya al comboi reial, per compte de dit comtat, amb diverses cavalcadures, amb diversos pactes: que dit Macip haurà de donar a cadascun dinou sous i quatre diners per dia i cavalcadura, que si l’enemic prenia les cavalcadures les pagarà el rei, però si aquest no les pagués ho haurà de fer dit Macip; que al final de la campanya s’hagi de rellevar del sobredit sou tot allò que donarà sa majestat per dia; i finalment que aquesta obligació d’anar al comboi s’inicia el dia present.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3312.2 : Cabeça i Blet, Josep : Manual 1712, full 232; català.